ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ

Γ’ ΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΠΙΣΚΙΝΗ 55

157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

210 7702830 – 210 7770145

fax: 210 7770145

e-mail: [email protected]

[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

e-mail: [email protected]

ΝΑΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

210 6528931- 6974846413

fax: 2106560336

e-mail: [email protected]